PERINEOPLASTI

Perineoplasti ameliyatı,  vulvar vestibül, vajinal introitus, perine ve perineal gövdenin cerrahi olarak rekonstrüksiyonudur. Böylece çoğu zaman doğum sonrası epizyotomi kesilerine bağlı skar dokusu  ve fazla doku eksize edilir.Beraberinde herhangi bir distal arka kompartman defekti var ise onarım yapılır  Yüzeyel  perineal kas tabakası rekonstrükte edilerek  anatomisine uygun hale getirmek amaçlanır.

Vajinoplasti operasyonu ile eş zamanlı yapılabilir ve çoğu zamanda her iki operasyonun eş zamanlı kombinasyonu tercih edilir.

WhatsApp chat