Miyom Tedavisi

Miyomlar tüm dünyada ırk ve yaştaki kadınlarda oldukça sık görülen iyi huylu büyümelerdir.Tüm kadınların yaklaşık % 25-50 ‘sinde bulunur. Miyomlar çoğu zaman herhangi bir şikayet oluşturmaz .Rahim de bulunan kas hücrelerinin anormal fazla çoğalması sonucu oluşur. Genetik yatkınlığın önem taşıdığı miyomlar çoğu zaman izlem altında tutularak takip edilirken daha az oranda tedavi gerektirirler .Kızkardeş veya annesinde miyom bulunan kadınlar diğer kadınlara oranla 2.5 kat daha fazla risk altındadır.İstanbul miyom tedavisi daha fazla tedavi seçeneğine ulaşılabilmesi açısından avantajlıdır. Miyom nedir, miyom neden oluşur, miyomun belirtileri nelerdir, miyomun tanısı ve tedavisi nasıl yapılır gibi birçok sorunun yanıtını bulabileceğiniz bu içerikte İstanbul miyom tedavisi yaklaşımları hakkında da bilgi sahibi olabileceksiniz.

Miyom Nedir?

Rahimde bulunan kas hücrelerinin fazla miktarda çoğalması ile oluşan iyi huylu tümörlerdir.Miyomlar; kadınlarda sık görülen jinekolojik hastalıkların başında gelir. Çoğu zaman herhangi bir bulgu göstermez.Miyom tedavisi sırasında belirli aralıklarla takip çoğu zaman yeterli olmaktadır.Miyom nedeni ile daha az sıklıkta ameliyat gereksinimi olsa da histerektomi operasyonunun (rahim çıkarılması ) yapılmasının en sık nedeni rahimdeki miyomların varlığıdır.

Miyomu Oluşturan Faktörler Nelerdir?

Miyomların oluşmasına neden olan kesin nedenler halen bilinmemektedir.Miyomlar 30-40 yaşlarındaki kadınlarda en sıktır, ancak her yaşta görülebilirler.

Genetik yatkınlığın büyük önem taşıdığı miyom oluşumlarında tek bir sebep yoktur.Miyomlar ve leiyomiyosarkomlar (rahim içi kas hücresi kaynaklı kötü huylu tümörler ) arasında farklı genetik yapıların olduğu bilinmektedir.Bu nedenle miyomların kötü huylu tümörlere dönüştüğü bilgisi yanlıştır .Miyomlar iyi huylu tümörlerdir

Vücuttaki östrojen hormon düzeyine bağlı olarak miyomların sayı ve büyüklüklerinde değişiklikler meydane gelmektedir.Menopoz döneminde miyomların küçüldüğü çoğu zaman da kaybolduğu bu nedenle östrojen bağımlı bir hastalık olduğu görülmektedir. Özellikle menopoz dönemine yakın kadınlarda tespit edilen miyom varlığında ,miyomların menopoz döneminde küçüleceği öngörülerek yine cerrahi kararı ertelenebilir.

Obezite ve vücut kitle indeksinin artması miyom gelişim riskinde artışla beraberdir .

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Miyomların çoğu asemptomatik (belirti vermeyen ) seyrederken daha az oranda bazı semptomlarda görülmektedir En sık görülen belirtiler ;

  • Adet döneminde kanama miktarında artış
  • Daha uzun ve daha sık adet dönemleri
  • Adet döneminde ağrı ve kramplar
  • Kansızlık (kan kaybına bağlı )
  • Düzensiz vajinal kanama
  • İlişki sırasında ağrı
  • İdrar yapmada zorluk ya da sık sık işeme isteği
  • Kabızlık , makatta ağrı ya da barsak hareketlerinde zorluk
  • Karın krampları

Miyom Çeşitleri Nelerdir?

Miyomlar rahmin farklı bölgelerinde büyüklük ,şekil ve yerleşim açısından farklılık gösterebilmektedir .Rahimde sadece tek bir miyom varlığı veya değişik büyüklükte çok sayıda miyomların varlığı görülebilmektedir. Miyomlar yerleşimi nedeni ile ; intramural , subserözal , submukozal , servikal , parazitik miyomlar olarak ta sınıflandırılır

Miyomun Tanısı Nasıl Konur?

Rutin jinekolojik muayene sırasında tespit edilebilmekle beraber ileri radyolojik incelemelerle miyom tanısı kesinleştirilir. Jinekolojik muayenenin bir parçası olarak ultrasonografi tanıda oldukça yardımcıdır. Gerekli görülür ise salin infüzyon sonografisi (SİS) , histereskopi ,histeresalpingografi ile ileri değerlendirilme planlanabilir. Görüntüleme tetkikleri ,manyetik rezonans görüntüleme (MRI ) daha nadiren de bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılır.

Miyom Tedavisi var mıdır?

Miyomlar sadece izlem , ilaç veya cerrahi ile tedavi edilebilirler . Miyom tedavisi kişiye özel yapılır . Uygun tedavi miyomun yerleşimine ,boyutuna, hekim ve hasta kararına bağlı olarak planlanmaktadır.

 İlaç tedavisi ; Gonadotropin salgılayıcı hormon (GnRH) agonistleri ile miyom boyutlarında küçülme sağlanabilir ancak bu tedavinin ciddi yan etkileri nedeni ile günümüzde pek tercih edilmemektedir. Hormonlu spiral uygulaması(progesteron hormonu salan rahim içi araç) miyom nedeni ile oluşan fazla miktarda vajinal kanaması olan kadınlarda uygun tedavi seçeneği olabilir

Miyomektomi ; Miyomektomi operasyonu rahmin çıkarılmadan miyomların cerrahi yöntemle çıkarılmasıdır .Miyomektomi operasyonu laparatomi (açık ) , laparoskopik (kapalı ) veya histereskopik (rahim ağzından vajinal yolla ) yolla yapılabilir.

Uterin arter embolizasyonu ; Miyomları besleyen rahim damarlarındaki kan akışının kesilerek miyomların küçültülmesi hedeflenir .Bu alanda uzmanlaşmış radyologlar tarafından yapılan bu operasyonların bazı komplikasyonları bulunmaktadır .Rahmin kan akışının kesilmesi rahim beslenmesini bozarak rahim kangreni denilen uterin nekroz komplikasyonu izlenebilir

Bazı durumlarda rahmin tamamen çıkarılması tek tedavi yöntemi olabilmektedir

Miyom ve gebelik

Miyomlarım varken gebe kalabilirmiyim ? sorusu oldukça sık sorulmaktadır .Rahmin en iç tabakasında yerleşim gösteren (submüköz ) miyomların varlığında embriyonun rahim iç tabakasına tutunamadığı görülebilmektedir .Subseröz miyom varlığında gebeliğin oluşmadığı veya gebelik oluşsa bile tekrarlayan düşüklere neden olduğu bilinmektedir .Bu nedenle gebelik öncesi jinekolojik muayenelerde subseröz miyom izlenmiş ise histereskopik miyom ektomi (miyomların vajinal yoldan çıkarılması ) operasyonu önerilir.Yapılan araştırmalarda rahmin orta duvarında yerleşim gösteren (intramural ) miyomların ve rahmin dış tabakasında (subseröz) yerleşim gösteren miyomların gebeliğin tutunmasına engel olmadığı bilinmekle beraber hamilelik süresince bu miyomların büyümeleri durumunda rahimde kasılmalara neden olarak erken doğum riskini artırabilmektedir.

Miyomları Hafife Almayın, Miyom Kontrolünü ve Tedavisini Aksatmayın!

Vücudumuzda oluşan en ufak değişiklik tüm vücut sistemini etkileyebilmektedir. Kadın üreme sistemindeki hiçbir hastalık hafife alınmamalıdır .Yılda bir rutin jinekolojik muayeneye mutlaka önerilmektedir . Miyom nedeni ile şikayetleriniz giderek artıyor ve aldığınız tedaviler işe yaramıyorsa, İstanbul miyom tedavisi ile siz de miyomlarınızdan tamamen kurtulmaya ne dersiniz?

WhatsApp chat